محمد جواد استادی
نویسنده، پژوهشگر و کارگردان

جستجو


© 2011 ostadi.ir
 
  مطالب جدید
بازار مکاره ای برای خندیدن
دفتر پژوهشهای روزنامه خراسان - محمد جواد استادی
مجموعه به اصطلاح کمدی خنده‌بازار تلاش می‌کند تا ادامه مطلب